მოქალაქეები უსახლკარო ცხოველებზე ზრუნავენ
საზოგადოება