დიდი ოდენობით სხვისი ქონების მოტყუებით დაუფლების მცდელობის ფაქტი
საზოგადოება