მრჩეველთა საბჭოს წევრების გადაწყვეტილებით ნათია კაპანაძე თანამდებობას ტოვებს
საზოგადოება