ამერიკაში მოღვაწე ექიმის „ჯარას“ თაფლის ბიზნესად ქცეული ჰობი
პოლიტიკა