უმაღლესი საბჭოს მომდევნო წლის ბიუჯეტი 5 216, 8 ათასი ლარი იქნება
პოლიტიკა