კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების ხელფასს
ეკონომიკა