ექიმი ნარკოტიკული საშუალების შესაძენად ყალბი რეცეპტების გამოწერის გამო დააკავეს
საზოგადოება