ძარცვის, გამოძალვის, თავისუფლების უკანონო აღკვეთისთვის სამი პირია დაკავებული
პოლიტიკა