ეროვნულ გამოცდებზე გასულ აბიტურიენტთა აპელაციის შედეგები ცნობილია
განათლება