ქუჩა ბათუმში, რომელიც ფეკალიებით იტბორება
საზოგადოება