მტვერით დაფარული სახლები - ხელვაჩაურის მერია მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე მეტად ბიზნეს ინტერესებზე ფიქრობს
საზოგადოება