ბათუმი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაციას მასპინძლობს ბათუმში
პოლიტიკა