ბათუმი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაციას მასპინძლობს
პოლიტიკა