სკურას საჯარო სკოლაში მოზარდებს განათლების მიღება რისკის ფასად უწევთ
საზოგადოება