აჭარა 2 დღის განმავლობაში ბუნებრივი აირის გარეშე დარჩება
საზოგადოება