აჭარაში ორი დღის განმავლობაში ბუნებრივცი აირის მიწოდება შეწყდება
საზოგადოება