მტირალა, კინტრიში, კოლხეთისა და ქობულეთის დაცული ტერიტორიები - მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნად ნომინირდა
საზოგადოება