ადგილობრივი თვითმმართველობების სარეზერვო ფონდების ხარჯვა 2018 წელს
საზოგადოება