დახარჯული 20 მილიონი ლარი, მხოლოდ საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურში
საზოგადოება