სოფლის ტურიზმის პოპულარიზაციის მიმართულებით საინტერესო და პოპულარული ფესტივალი
საზოგადოება