ეკონომიკური ზრდის ტემპით საქართველო მსოფლიოში 44-ე ადგილზეა
ეკონომიკა