განდაგანას და მის ხალხურ საწყისებს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა
კულტურა