ბოლო 4 წელში, მე-9 კლასის შემდეგ სკოლა 29 529 მოსწავლემ დატოვა
განათლება