აჭარის პოპულარიზაცია სამიზნე ქვეყნებში გრძელდება
ეკონომიკა