საქართველოში ბაღის აღმზრდელთა ხელფასი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია
საზოგადოება