სიმთვრალეზე მეორედ დაჯარიმებისას ადმინისტრაციული პატიმრობა შემოდის
საზოგადოება