21 ნოემბრიდან დაუფასოებელი სახით ნებისმიერი თამბაქოს რეალიზაცია იკრძალება
საზოგადოება