სექსი ბათუმში - მოქალაქის ინიციატივა მერიას
საზოგადოება