45 საზოგადოებრივ კვების ობიექტში დარღვევები გამოვლინდა
სამართალი