სახალხო კონტროლს ბათუმის ცენტრალური ბაზრის დირექცია დაემალა
საზოგადოება