უცვლელი პოზიცია რეგიონულ მაუწყებლებს შორის - TV 25 კვლავ რეიტინგების სათავეშია
ეს საინტერესოა