სპორტულ მოედნებზე თამბაქოს მოწევის აკრძალვა იგეგმება
ეკონომიკა