იტალიაში დააკავეს ქალი, რომელიც მანქანას 50 წელი მოწმობის გარეშე მართავდა
ეს საინტერესოა