გვარა-მოწყობილების საავტომობილო გზაზე ასფალტობეტონის საფარს აგებენ
ეკონომიკა