ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება ქობულეთში
პოლიტიკა