პრემიერი: სახელმწიფოში გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული
პოლიტიკა