აჭარის ტელევიზიაში დაპირისპირება პიკს აღწევს - მუქარა, შანტაჟი და მოსალოდნელი გათავისუფლება
საზოგადოება