ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი შეფერხებით მუშაობს
საზოგადოება