თამბაქოს ყველაზე მეტად მომხმარებელ ქვეყნებს შორის საქართველოცაა
საზოგადოება