ნოემბერშიც ყველაზე რეიტინგული TV 25 იყო - ახალი კვლევის შედეგები
ეს საინტერესოა