უვარგისი ხორცი, რომელიც ბავშვებისთვის იყო განკუთვნილი გაანადგურეს
საზოგადოება