მეჩეთთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას ორივე მხარე ასაჩივრებს
საზოგადოება