დაცულია თუ არა საქართველოში ადამიანის უფლებები?
საზოგადოება