აჭარის ტურისტული პროდუქტების რეკლამა გრძელდება
საზოგადოება