პირველი საანგარიშო საარჩევნო კონფერენცია
საზოგადოება