ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან თანამშრომლობა - შეხვედრა ბსუ-ში
საზოგადოება