ხელისუფლებამ მარტოხელა შიმშილისთვის გაწირა
საზოგადოება