მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ბარბარობას აღნიშნავს
საზოგადოება