სამუშაო ადგილები არის უაღრესად დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის - პრემიერი
პოლიტიკა