სოფლის ექიმები და ექთნები ხელფასზე დანამატს 2020 წელსაც მიიღებენ
საზოგადოება